Låneregler

Sist oppdatert 15. feb. 2024

Om å låne

Alle som bor i landet kan få lånekort på biblioteket. Med lånekort på biblioteket kan du låne bøker, tidsskrift, filmer og andre medium.

Det er gratis å låne og bruke biblioteket, men du må betale for utskrifter og kopiering.

Lokalt lånekort gjelder ved ditt lokale bibliotek. Nasjonalt lånekort gjelder i hele landet.

For å få lånekort trenger du legitimasjon som har personnummer og bilde. Gyldig legitimasjon kan være pass, førerkort eller annen ID. Barn under 15 år kan få lokalt lånekort og må ha følge/bekreftelse av foreldre eller foresatte. Barn kan få lånekort fra 4 år.

Bibliotekpersonalet har taushetsplikt og verner om låneopplysninger. Ryfylkebiblioteket Sauda er opptatt av å verne personopplysingene dine. Derfor håndterer vi de i samsvar med den gjeldende personopplysingsloven.

Som låner er du forpliktet til å:

  • Ta ansvar for alt som er lånt med lånekortet
  • Behandle biblioteket sitt materiale pent
  • Levere utlånt materiale innen fristen
  • Erstatte skader på, eller tap av materiale
  • Sørge for at rett kontaktinformasjon er registrert i vårt system

Lånetid

  • Bøker og lydbøker: 4 uker
  • Tidsskrift: 2 uker
  • Film: 1 uke

Materialet kan fornyes tre ganger dersom ingen venter på materialet, eller etter avtale.

Har du bøker/medium ut over lånetiden, sender biblioteket påminnelse.

Etter 3. purring blir det sendt erstatningskrav, bøker/medium må erstattes.

Om du har mistet lånekortet, må du betale gebyr for å få nytt kort.

Erstatningskrav

Erstatningssatser forRyfylkebiblioteket Sauda
MaterialtypeErstatningssatser
Bok voksen300 kr
Bok barn200 kr
Tidsskrifter50 kr
CD, DVD, Lydbok50 kr
Språkkurs300 kr

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Sauda kommune
Ansvarlig redaktør: Sveinung Helgesen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content